CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT?

Potřebujete doložit nezávadnost a použitelnost zeminy pro opětovné využití? Případně vám vznikl při stavbě odpad a potřebujete doložit jeho nezávadnost? Odborně odeberu vzorky, zajistím popis, dokumentaci, začlenění a následně předám vzorky akreditované laboratoři. Analýza dle tabulky 10.1 a 10.2 ( ekotoxicita ) vyhlášky 294/05.

Rozbory půdy

Analýza odpadů

Rozbory suti

Rozbory vody

A ještě mnohem více..

Víte, že..

Každá půda, která bude odebrána z povrchu země a bude zpětně uložena na povrch v jiném místě, musí mít odborné stanovisko akreditované laboratoře, že splňuje podmínky pro zpětné použití, třeba k úpravám terénu? Toto se týká všech subjektů, včetně fyzických osob. Vzorek musí vždy odebírat třetí strana. Díky akreditovanému a proškolenému odběru nelze odběr zpětně právně napadnout.

JAK TO FUNGUJE?

ZADÁNÍ

ODBĚR
VZORKU

TESTOVÁNÍ

1. Nejprve se domluvíme co, jak a kdy potřebujete.

2. Odborně odeberu vzorek, zadokumentuji ho, označím a začlením tak, jak žádá vyhláška.

3. Testování vzorků proběhne v akreditované laboratoři a vyhotovené výsledky vám budou zaslány.

KDY POTŘEBUJI ROZBORY PŮDY A ZEMINY?

Rozbor zeminy, stavebníhoho materiálu, či sutě potřebujete především v těchto případech:

Odvoz

Pokud potřebujete zeminu nebo stavební materiál / suť odvézt ze stavby a uložit na deponii.​

Použití

V případě, že potřebujete použít zeminu nebo stavební materiál v rámci stavby pro úpravy a zarovnání terénu atd..​

CENÍK

Odběr vzorků

Cena je za odběr vzorků, zpracování, začlenění a odeslání do laboratoře.
Doprava záleží na vzdálenosti, cena cca 10 Kč/km.

3000 Kč

Laboratorní testy

Testování v akreditované laboratoři + zaslání výsledků testů.
Délka zkoušky může být 14-21 dní.

cca 13 500 Kč

ROZBORY VODY

Rozbory vody jsou nutné především, pokud nebyly na daném zdroji vody nikdy provedeny, nebo pokud potřebujeme zkolaudovat například studnu.  

Co se týče kolaudace domů a chalup, tak je nutné vždy provést tzv. První rozbor vody. Takový rozbor zahrnuje všechny důležité a běžně se ve vodě vyskytující kationty a anionty a další ukazatele kvality vody. První rozbor samozřejmě ukáže i hodnoty jako tvrdost vody, obsah manganu a železa, které potřebujete vědět především k dalším účelům vody, jako je například praní, mytí nádobí a podobně.

Pro chalupáře a chataře je informativní tzv. Kontrolní rozbor. Ten vám ukáže možnost přítomnosti různého fekální či biologického znečištění. Takový rozbor se provádí například po zimě, dlouhých vydatných deštích či záplavách. Tomuto rozboru by měl předcházet První rozbor vody. 

Dále můžeme provést rozbor vody a otestovat ji tak na obsah pesticidů, které se používají k ošetřování zemědělských produktů jako je řepka, kukuřice, brambory apod.. Pesticidy můžeme zjistit i v pitné vodě ve studnách, kam se mohou dostat spodními vodami. 

Rozbory vody ke kolaudaci

Testování vody na pesticidy

Kontrolní rozbory pitné vody

Víte, že..

Pro kolaudaci studny je nutný rozbor pitné vody? I tento rozbor pro vás mohu provést.

ZADÁNÍ

ODBĚR
VZORKU

TESTOVÁNÍ

Je to jednoduché. Postup je stejný, jako při rozboru půdy. Nejprve mě kontaktujete s tím, co byste potřebovali. Já vám poradím, který konkrétní rozbor bude pro vás nejvhodnější. Po té přijedu, odeberu vzorky, provedu pečlivou dokumentaci a předám vzorky akreditované laboratoři. Ta po té vzorky vyhodnotí a já vám odešlu odešlu výsledky rozborů.

Cena odběru je 550 Kč + doprava dle vzdálenosti. Obvykle to je 10 kč/km.

Kontakt

Bc. Jakub Voráček

Telefon: 606 653 653

Email: jakub@rozborypudy.cz